สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร เปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ) โทร.045-712184 ต่อ 41-47

23 มิถุนายน 2564